İnsan Kaynakları Politikamız

620x280-1İşkaya her koşulda çalışanlarına değer katmayı hedefler. Çalışan memnuniyetinin yaratılması, çalışanların gelişimlerine katkı sağlanması yeni değerleri bünyesine kazandırılması insan kaynakları hedefinin temelini oluşturuyor.

NEDEN İŞKAYA'LI OLMALISIN?

Faaliyet gösterdiği sektörlerde lider konumda olan İŞKAYA, başarısına değer katmak için kurumsal değerlerine uygun ve yetkin çalışanları bünyesinde istihdam etmektedir. “Hep Daha İyisi” prensibi ile, çalışanlarımızın gelişimlerine önem veriyoruz. Eşitlik, güvenilirlik ve dürüstlük gibi ilkelerin benimsendiği İŞKAYA'da işe yeni başlayan çalışanlarımızın işe uyum süreçlerini hızlandırmak, teknik bilgi anlamında destek vermek, çalışma ortamında onlara rehberlik etmek ve ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere en hızlı ve en doğru kanalla ulaşabilmelerini sağlamak önceliğimizdir. İŞKAYA'da göreve başlayacak çalışanlar, işe alım aşamasında her pozisyon özelinde farklı değerlendirme araçlarına tabi tutulmaktadır.

İlkelerimiz

Doğru işe doğru insan
Eğitim, deneyim, bilgi ve beceri
Performans yönetimi ve yetenek geliştirme
Mesleki ve kişisel gelişim planlanması
Fonksiyonel ve yetkilerin değerlendirilmesi

Değerlerimiz

Güvenirlik ve dürüstlük
Etik kurallara uyum
İnsana ve çevreye duyarlılık
Sürekli gelişim

Çalışma Ortamı

Çalışan gelişimine katkı
Uzman çalışma arkadaşları
Takım ruhu ve ekip çalışması
Personel memnuniyeti

TOP