Çevre Politikamız

Görevimiz,

ISO 9001-14001-45001 çevre yönetim sistemi ile yalnız iş sonuçlarına değil, bu sonuçlara nasıl ulaşıldığına önem vererek, malzeme temininden mamul sevkiyatına kadar tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde çevre ve insan sağlığını koruyan tedbirleri almak ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamaktır.

Hedefimiz,
Müşterilerimizin ve toplumun gereksinim ve beklentilerine, ayrıca “İŞ-KAYA İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş” kalite politikasına uyumlu olacak şekilde, tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde çevreye ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkileri ve kirliliği en aza indirmek ve iş güvenliğini sağlamaktır.

Çevre Politikamız,

Esas olarak çevreye ve insana saygıdır. Bu politikayı:

 • Çalışanlarımız için iş emniyeti, çalışma ve çevre koşullarını, ISO 9001-14001-45001 kalite sistemine uygun olarak sürekli iyileştirmek,
 • Çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile müşteri isteklerinin gereklerini yerine getirmek,
 • Proseslerin tasarımında ve üretim süreçlerinde mümkün olduğunca daha az çevresel etkiye sahip geri dönüştürülebilir malzemeler ve buna yönelik teknolojiler kullanmak,
 • Kullandığımızher türlü malzemenin geri dönüştürülmesine, yeniden kullanılmasına ve olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik sürekli iyileştirmeler yapmak,
 • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla enerji tüketimini ve atık miktarlarını “İŞ-KAYA İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş” Çevre Hedeflerine” uygun olarak azaltmak,
 • Çevre ve iş kazasına sebep olabilecek durumlar için iş emniyetini sağlayacak önleyici tedbirleri almak, acil durumlarda uygulanacak önlemleri önceden belirlemek,
 • Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularındabilinçlendirmek ve çevre koruma çalışmalarına katılımlarını sağlamak,
 • Tedarikçilerimizle çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında işbirliği yapmak ve tedarikçi seçiminde tedarikçinin çevre politikasını dikkate almak,
 • Çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında resmi kurum, kuruluş ve ilgililerle işbirliği yapmak,kamuoyunun çevre politikamıza kolaylıkla ulaşmasını sağlamak,
 • Parsan üst yönetimi tarafından gerekli kaynaklar sağlanarak desteklenen ISO 9001-14001-45001 çevre yönetim sistemimizi,çalışanlarımızın benimsediği ve uyguladığı, kuruluş içinde denetlenen, yönetim tarafından gözden geçirilen, kamuoyuna açık ve izlenebilen bir sistem olarak sürdürmek ve iyileştirmek, bu doğrultuda belirlenen Parsan çevre hedeflerine yönelik performansımızı sürekli olarak arttırmak suretiyle uygulamayı öngörüyoruz.

Değerlerimiz,

 • Çevreyi ve doğal kaynakları gelecek nesillere temiz ve yaşanabilirbırakmak,
 • Çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini yasal zorunluluklar ve müşteri taleplerinin ötesinde,faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası ve yaşam tarzı olarak görmek,
 • Çevreye verilecek herhangi bir zararın tüm canlılara ve insanlığa verilmiş bir zarar olduğunu ve çevrenin tüm canlıların ortak varlığı olduğunu kabul etmektir.

 

TOP