Değerlerimiz

Mükemmelliğe Yönelim

Ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ana prensibimizdir. Hergün, yaptığımız işi yarın nasıl daha hızlı ve daha verimli yapabiliriz, diye düşünürüz. Böylece müşterilerimiz için yarattığımız değeri sürekli arttırır, rakiplerimizin bir adım önünde gider ve aynı zamanda kaynaklarımızı daha etkin bir şekilde kullanırız.

Disiplin

Her zaman, tutum ve davranışlarımızı belirleyen  kurallar çerçevesinde hareket ederiz. Disiplin bizim için, hedeflerimiz ile başarı arasındaki köprüyü teşkil eder. Kişisel organizasyon, sistematik çalışma, zaman yönetimi ve hedefe odaklılık ana çalışma prensiplerimizdir.

Dürüstlük

Süreçlerimiz ve davranışlarımız her zaman çelişkisiz ve berraktır. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, ürün ve hizmet verdiğimiz kuruluşlar ile açık, dürüst ve etik işbirliği sergileriz. İŞ-KAYA ismi bizim için gurur kaynağıdır ve herkeste güven duygusunu çağrıştırmalıdır.

Güvenirlik

Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın bize duydukları güven, para ile ölçülemez. Onlar, bizim  taahhütlerimizi her şart altında yerine getireceğimizi bilirler. Biz de bu güvene layık olabilmenin sorumluluğunu büyük bir dikkatle taşırız.

Çevreye Duyarlılık ve Saygı

Sosyal sorumluluk bilinciyle, doğal kaynaklarımızı verimli kullanır,  çevreyi ve doğayı koruruz. Atıklarımızı minimum düzeye indirir, geri kazanımı mümkün ürünler tercih ederiz. Enerji kullanımında yenilenebilir kaynaklara yönelir, harcamalarımızı sürekli azaltmayı hedefleriz.

Saygı ve Nezaket

İnsana saygı Grubumuzun an prensibidir. Bu doğrultuda tüm  çalışma arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla ilişkilerimizde saygı ve nezaketi ön planda tutarız. Karşımızdakinin düşüncelerini dinler, değerlendirir, hiçbir zaman küçümsemeyiz. Her konudaki fikir alışverişlerinde ve tartışmalarda saygı ve nezaket kurallarına özenle uyarız.

TOP