İnsan Kaynakları Politikamız

620x280-1

İş-kaya inşaat İnsan Kaynakları organizasyonunun amacı, rekabet edebilirliğe katkı sağlayacak şekilde, nitelikli insan kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve organizasyonel verimliliğin sağlanmasıdır.

İnsan Kaynakları stratejimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken, şirketimizin hedeflerinin yanı sıra, ulusal ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlere özgü şartları da ayrı ayrı göz önünde bulundurarak çalışanların bireysel performanslarını arttırmak ve şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlamak temel hedefimizdir.

İş-kaya  İnsan Kaynakları bu doğrultuda

  • Çalışanlara önemli olduklarını hissettirerek personelin şirkete bağlılığını ve güvenini arttırmak,
  • Sürekli gelişimin ve öğrenimin olduğu bir ortam oluşturmak,
  • Performansı ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde değerlendirmek üzere hareket eder,

İnsan kaynakları uygulamamız

İşe Alım

İşe alım sürecinde amacımız, doğru işe doğru kişileri yerleştirmektir. Şirketimiz değerlerine ve kurum kültürüne uygun, müşteri odaklı düşünen, öğrenmeye, gelişmeye ve değişime açık, teknoloji ve yenilikleri takip eden, takım çalışmasına uyumlu adaylar arasından pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip en uygun adaylar değerlendirilerek seçim yapılır.

İşe alım değerlendirmelerinde pozisyonun gereklerine göre;

  • İngilizce ve/veya Almanca Testi
  • Zihinsel Beceri Testi
  • Kişilik Envanteri
  • Yetkinlik Bazlı Mülakat uygulanmaktadır.

Eğitim ve Gelişim

Şirketimizin başarısının temelinde insan kaynağının olduğuna inanmaktayız. Eğitim ve gelişim sürecinde amacımız; Şirket hedef ve stratejilerine paralel olarak, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayarak, çalışanların ve şirketin performansını en üst seviyeye çıkartmaktır. Bu doğrultuda, çalışanların mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçları işe girişten itibaren planlanmakta, bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar dikkate alınarak, gerek şirket içi gerekse şirket dışı eğitimler verilerek, çalışanların ve organizasyonun etkinlik ve verimliliğinin artması sağlanmaktadır.

Performans ve Yetkinlik Yönetimi

Şirketin sürekliliğinin ve büyümesinin sağlanması amacıyla, sahip olunan insan kaynağının en etkin şekilde yönetilerek geliştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, hedeflerle yönetim, yetkinlik ve performans yönetim sistemi gibi değerlendirme ve geliştirme yöntemleri kullanılarak çalışanların bireysel performanslarının arttırılması hedeflenmektedir. Değerlendirme sonuçlarının çıktıları eğitim ve gelişim yönetimi, kariyer planlama, ücret yönetimi süreçlerine girdi sağlanmaktadır.
 

İlkelerimiz

Doğru işe doğru insan
Eğitim, deneyim, bilgi ve beceri
Performans yönetimi ve yetenek geliştirme
Mesleki ve kişisel gelişim planlanması
Fonksiyonel ve yetkilerin değerlendirilmesi

Değerlerimiz

Güvenirlik ve dürüstlük
Etik kurallara uyum
İnsana ve çevreye duyarlılık
Sürekli gelişim

Çalışma Ortamı

Çalışan gelişimine katkı
Uzman çalışma arkadaşları
Takım ruhu ve ekip çalışması
Personel memnuniyeti

TOP